Importovat podle

Do textového pole zkopírujte obsah importovaného souboru a poté potvrďte tlačítkem Import.

Popis formátu pro import
Každý záznam je na vlastním řádku.
Jednotlivá pole záznamu jsou oddělena středníkem.

Import se skládá ze dvou typů záznamů:
Hlavička (head) o následující struktuře:
   H;[Číslo firmy];[Heslo];[Vaše označení];[Poznámka]
   Hlavička není povinná
   Pole Číslo firmy a Heslo jsou ignorována
Položka (item) o následující struktuře:
   I;[Kód/PartNo produktu];[Množství]

Ukázka importovaného souboru:
H;;;Import01;Nějaká jednořádková poznámka
I;162003;1
I;9007028;1
I;9040031;5
I;9244;2